We współczesnym świecie coraz większą rolę odgrywają działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego. Zjawisko to jest naturalną odpowiedzią na wzrost oczekiwań społecznych wynikających z dynamicznych zmian gospodarczych. Jest to również dążenie do pogodzenia interesu ekonomicznego ze społecznym.

 

Budowanie świadomości ekologicznej nabiera szczególnego znaczenia. Wynika to stąd, iż żyjemy w czasach, w których dynamiczny rozwój cywilizacyjny – z jednej strony ułatwia nam życie, z drugiej – ma degradujący wpływ na otaczające nas środowisko. W związku z powyższym właściwe postępowanie z odpadami, które wytwarzamy każdego dnia ma ogromny wpływ na przyszłość naszą i naszych dzieci.

 

KONSULTANCI

Sprzęt elektryczny i elektroniczny

T: 22 21 38 203

E: emilia.kozakiewicz@ccr.pl

 

Opakowania

T: 22 21 38 204

E: aleksandra.gembora@ccr.pl

 

Baterie i akumulatory

T: 22 21 38 203

E: emilia.kozakiewicz@ccr.pl

 

Ustawa o odpadach oraz Ustawa prawo ochrony środowiska

T: 22 21 38 207

E: katarzyna.swiatek@ccr.pl

E: katarzyna.kondrus@ccr.pl